Amigos verksamhet


Sven Arne Flodell blev den siste ordinarie svenske prästen i Misiones (1963-1973). Vid hemkomsten sammankallade han utvandrare som återvänt till Sverige samt intresserade sig för verksamheten i Misiones och grundade Asociación Amigos de Misiones/Misiones Vänner (1974) Dess huvudsakliga uppgifter skall vara att:

  1. samla material kring utvandringen som brev och foton samt bedriva forskning kring utvandringen

  2. organisera resor i utvandrarnas fotspår till Brasilien och Argetina

  3. utge böcker om utvandringen

  4. stödja gamla medellösa svenskättlingar

  5. stödja behövande elever med stipendier i Instituto Carlos Linneo (fadderbarn/padrinos). För närvarande har verksamheten nio fadderbarn. Kostnad omkring 3000 kr per elev och år.

  6. stödja Syster Sigrids skola som padrinos, kläder, tandvård och mat till eleverna

  7. samla medel till utformningen av Aula Magna (se bild) i Instituto Carlos Linneo

  8. ge bidrag till skolverksamheten för barn i indianstammen guaraní i Cuña Pirú. För närvarande ges bidrag till matkostnader i skolan.

  9. underhålla syster Sigrids och Hjalmar Holmströms hus och museum

  10. gå in på vår blogg: www.blogg.amigosdem.seAnmäl Dig som stödjande medlem med att uppge namn, adress och epost-adress till amigosmnes@telia.com